ManagementKey People

S.No LIST OF CORRESPONDANT Year
1 MR.V.S. THIYAGARAJA MUDALIYAR,M.A 1961 - 1964
2 SELVI . S. BAKKIYAM, B.A.L.T., 1964 - 1974
3 MR. P. RATHINASAMY, B.A.L.T., 1974 - 1975
4 MR. V.S. GOPALARAMAN,B.A.,B.L., 1975 - 1977
5 MRS.S.N.KAMALA, B.A.L.T., 1977 -1 981
6 SELVI. N. JANAKI, B.A.L.T., 1981 - 1992
7 SELVI .M.A PRABAVATHI, M.A.,M.Ed., 1992- 1993
8 MR.PON.SUNDARAM, B.Sc., M.Ed., 1993 - 1997
9 SELVI. S. KEDHARAGOWRI, M.A.,M.Ed., M.Phill.,(RTD) 1997 - 2008
10 MR.M.PERIYASAMY,M.A.,M.Ed., P.G.C.T.E., 2008 - 2011
11 MR.M.VADUGANATHAN, M.A.,B.Ed 2011 - 2021
12 MR.V.T. SOMASUNDARAM, B.A., 2021 OCTOBER
S.No LIST OF SECRETARIES Year
1 MR.S.RAVISANKAR 2022 AUGUST TO 2022 OCTOBER
2 DR.M.V.BALASUBRAMANIAN, M.Sc.,M.Ed.,Ph.D., 2022 NOVEMBER ONWARDS
S.No GENERAL COMMITTEE MEMBERS
1 MR. V.T. SOMASUNDARAM,B.A., PRESIDENT
2 MRS. Jeyalakshmi Somasundaram
3 MR.Ram V.THIYAGARAJAN
4 MR.A.Thiagarajan
5 MR.R.Ramajeyam, Vice President
6 MR.V.PANDIAN,
7 MR.R.Muthaian
8 MR.R.M.P.R. Sundaramoorthy
9 MR.C.Ramadoss
10 Dr.P.Tamilarasan
11 MR.M.Gurusamy, Secretary and Treasurer
12 MR.RA.Muruganandam
13 Dr M.V.Balasubramanian
14 MR. T.Thiyagarajan
15 MRS. K.Sumathy
16 MRS. P.Gomathy
S.No SCHOOL COMMITTEE MEMBERS
1 Sri. V.T Somasundaram President of SRI G.R.M. EDUCATIONAL AGENCY and Correspondent
2 Dr M.V.Balasubramanian, Secretary of the School Committee
3 Sri. M.Gurusamy, Secretary & Treasurer of SRI G.R.M. EDUCATIONAL AGENCY
4 Sri. V.Pandian, SRI G.R.M. EDUCATIONAL AGENCY Representative
5 Sri. R.Muthaian, SRI G.R.M. EDUCATIONAL AGENCY Representative
6 Sri. Ra.Muruganandam, SRI G.R.M. EDUCATIONAL AGENCY Representative
7 Sri. T. Thiyagarajan, Headmaster (In Charge)
8 Sri. S. Murugesan, Teaching Staff Representative
9 Sri. N.SenthilKumar, Teaching Staff Representative
10 Sri. R.SenthilKumar, Teaching Staff Representative
11 Sri. K.P.HariKrishnan, Non-Teaching Staff Representative
12 Sri.K.Miraj, PTA Nominee
S.No LIST OF HEAD MASTERS Year
1 MR.P.C. GANESAN 1961 - 62
2 MR.T. SIVASHANMUGAM 1962 - 66
3 MR.S. ARUNACHALAM IYYAR 1966 - 67
4 MR. G. THIYAGARAJAN 1967 - 68
5 MR. S. MAGADEVAN 1968 - 69
6 MR. S. SUNDAR RAJPAL 1969 - 70
7 MR. PON.SUNDARAM, B.Sc., M.Ed., 1970 -89
8 MR.GURU.SANKARANARAYANAN,M.A.,M.Ed., 1989 - 94
9 MR. K.SUBBURATHINAN,M.A.,M.Ed., 1994 - 2005
10 MR.M.PERIYASAMY,M.A.,M.Ed.,P.G.C.T.E., 2005 - 2008
11 MR. K. STALIN,M.Sc.,M.Ed., 2008 - 2009
12 MR.R. KILLIVALAVAN,M.Sc.,M.Ed.,M.Phill., 2009 - 2013
13 MR.G.JEEVANANTHAM, M.Sc.,M.Ed.,M.Phill., 2013 - 2019
14 MR. G.Sivakumar M.Sc., M.Ed., M.Phil., 2019 - 2022
15 MR.T.THIYAGARAJAN , M.Sc., M.Ed.,M.Phil.,M.C.A INCHARGE 2022 AUGUST ONWARDS
top